O projekte

                                       

Vitajte na stránke projektu Praktické vzdelávanie žiakov a učiteľov.

animated-slovakia-flagnorway_gl_e0

write essays
Ako projekt začal?

V máji 2014 prišiel na našu Strednú odbornú školu v Senci email z Bratislavského samosprávneho kraja, v ktorom nás informovali o možnosti vypracovania projektu a požiadania o projektový grant Slovenskú akademickú informačnú agentúru (SAIA, n. o.).

Ako projektová manažérka našej školy som sa rozhodla reagovať na túto ponuku, čo vedenie školy schválilo. Rozpracovala som môj nápad vzájomnej spolupráce medzi strednými odbornými školami v oblasti predmetov marketing, manažment, cvičná firma a, samozrejme, anglický jazyk. Podľa pokynov zo SAIA, n. o. sme potrebovali partnerskú inštitúciu/partnerské inštitúcie  z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska, tak som poslala moju ponuku do SIU (Norwegian Centre for International Cooperation in Education – Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní) a boli sme úspešní. V júni 2014 Åsane videregående skole v Bergene v Nórsku prejavila záujem o moju ponuku spolupracovať s našou školou.

Ďalším krokom bolo vypracovanie projektu na Prípravné stretnutie, ktorý SAIA, n. o. schválila. Naša škola pozvala dvoch zástupcov Åsane videregående skole v Bergene, aby nás navštívili a spolu s nami pracovali na príprave spoločného projektu. V septembri 2014 prišli do Senca na jeden týždeň pani Marit Sofie Njøten, vedúca oddelenia všeobecného vzdelávania partnerskej školy a pán Erlend Jarl Krossøy, vyučujúci predmetu marketing. V čase od 1. septembra do 5. septembra 2014 sme spoločne vypracovali projekt, ktorý som potom poslala do SAIA, n. o. a bol schválený.

preparatory-meeting-senec-2

O čom je projekt Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov?  

Náš projekt začal v januári 2015 a bude trvať do februára 2016. Cieľom projektu je vybudovanie a rozvíjanie bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi strednými školami na Slovensku a v donorskej krajine v Nórsku, a to medzi Strednou odbornou školou v Senci a Åsane videregående skole v Bergene.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa uskutočnia spoločné aktivity berúc do úvahy reciprocitu ich rozdelenia. Zo spoločnej bilaterálnej spolupráce budú profitovať obe zúčastnené partnerské strany.

Zameriame sa na spoluprácu vo vzdelávaní v konkrétnych oblastiach – vyučovacích predmetoch, budeme riešiť problematiku spoločných tém, na podporu ich riešenia využijeme exkurzie,  pričom študenti budú spolupracovať aj na diaľku využívajúc IKT.

Čiastkové ciele bilaterálneho projektu možno rozdeliť na štyri základné oblasti.

I. Vplyv inovácie produktu na organizačnú štruktúru cvičnej firmy v rámci jej manažmentu

a)      Predstavenie existujúcej organizačnej štruktúry podniku,

b)      Rozšírenie portfólia produktu na spoluprácu so škandinávskymi krajinami (konkrétne  Nórsko) a jeho dopad na organizačnú štruktúru podniku.

II. Náplň cvičnej firmy v oblasti marketingu

a)      Prieskum trhu zameraný na škandinávske krajiny, konkrétne na Nórsko,

b)      Segmentácia trhu zameraná na konkretizáciu zákazníkov,

c)      Spracovanie marketingového mixu s cieľom vypracovať v danej oblasti konkrétny produkt cvičnej firmy, cenu produktu, distribúciu produktu a komunikáciu s trhom.

III. V rámci manažmentu a marketingu cvičnej firmy sa zamerať na propagáciu Nórska a Slovenska v oblasti prírodných krás oboch krajín, histórie, v oblasti zvykov a tradícií, ako aj významných osobností spoločenského života, kultúry a športu.

IV. Získavanie praktických zručností v oblasti komunikácie v cudzom jazyku žiakov a pedagógov, zvládnutia základných komunikačných fráz v nórčine/slovenčine a výmenu skúseností v aplikácii vyučovacích metód  v rámci edukačného procesu.

Náš pracovný plán

Projektová činnosť bude rozdelená na oblasti:

1. aktivity vykonávané študentmi a pedagógmi na slovenskej škole,

2. aktivity vykonávané študentmi a pedagógmi na nórskej škole,

3. aktivity vykonávané spoločne počas výmenných návštev v Nórsku a na Slovensku,

4. aktivity v rámci spolupráce študentov na diaľku,

5. aktivity vykonávané učiteľmi počas výmenných návštev v Nórsku a na Slovensku.

PaedDr. Oľga Hlavačková

 

Pridaj komentár

Učilište Montostroj